« Tillbaka till Gallupundersökning med nyhetsbrev
IdRelay - för smartare e-kommunikation
Hjälp oss att bli bättre!

Svara på fyra enkla frågor.

NYHETSBREV FRÅN IDRELAY
MARS 2011

» Skicka vidare  

    FÖRETAGETS VIKTIGASTE TILLGÅNG

Som man brukar säga är ett företags viktigaste tillgång kunderna. Dels för att kunderna genererar intäkter i bolaget men också genom att de levererar in krav som utvecklar er produkt eller tjänst. Många företag tar hjälp av sina kunder för att på ett strukturerat sätt samla in deras synpunkter och krav för beslut i en viss fråga eller till exempel för att få feedback på sin hemsida. Mars månads nyhetsbrev fokuserar på möjligheten att med IdRelays hjälp göra kundundersökningar via e-post.

Läs om hur Stadium tog hjälp av sina medlemmar i Stadium Member för att fatta beslut om ett nytt bonussystem. Missa inte heller att delta i vår undersökning. Alla som deltar får chansen att testa IdRelays surveyfunktion och har samtidigt chans att vinna två biobiljetter!

    CASE STUDIE

Kundcase:
Stadiums medlemsundersökning

Stadium Member är Stadiums kundprogram med ca 1 miljon medlemmar. De senaste tre åren har företaget satsat hårt för att utveckla kundprogrammet och dra mer nytta av den information som medlemmarna lämnar ifrån sig för att förbättra sitt erbjudande och öka sin försäljning. En del av utvecklingen har varit att lansera en ny bonusskala där medlemmen får sin bonus oftare. Bonusen som medlemmen får tillbaka baseras på hur mycket man handlat för under ett år på Stadium. Bonusen ses av medlemmarna som den viktigaste anledningen till att dem väljer vara medlemmar på Stadium. Med anledning av att byte av bonussystem ansågs som en ”känslig” fråga valde Stadium att fråga sina medlemmar om vad dem tyckte om den nuvarande bonusen i relation till en ny förslagen bonus. Utfallet blev att 7 av 10 medlemmar tyckte att det nya bonussystemet var bättre så ett beslut att införa ett nytt bonussystem blev en enkel sak.

Stadium satte själva ihop frågorna och använde IdRelays surveyfunktion för att genomföra undersökningen. Av dem 3000 medlemmar som valts ut att besvara enkäten hade 60% svarat inom 1 vecka. Snabbt, enkelt och mycket kostnadseffektivt.

» Klicka här för att se hur undersökningen såg ut

    TYCK TILL

IdRelay Survey – undersökning med resultaten i realtid
Vill ni göra en marknads-, kund- eller personalundersökning? Bygg era enkäter direkt i IdRelay på samma enkla sätt som ni gör ett e-postutskick. Distribuera det sedan till era kunder, medlemmar eller prenumeranter via e-post och få statistik på enkäten presenterad i IdRelay – i realtid. Undersökningar har aldrig varit enklare. Kontakta oss för att få en presentation eller koppla på enkätfunktionen i ert IdRelay-konto.
 

Tyck till om IdRelay
Tyck till om IdRelay genom att besvara vår enkät. Undersökningen tar bara några minuter och vi lottar ut två biobiljetter bland alla som svarat.

Svara på fyra enkla frågor.

    KONTAKT

Intresserad av att veta mer om möjligheterna i IdRelay? Kontakta mig gärna!

Albert Elvingsson
073 34 09 441
albert@interdo.com 
www.idrelay.com

Interdo AB – Stockholm
Hälsingegatan 47, SE-113 31 Stockholm
Postadress: Artillerigatan 40, 114 45 Stockholm
Telefon: +46 (0)8- 410 422 01 E-post: sthlm@interdo.com

Interdo AB – Halmstad
Hamngatan 11, SE-302 43 Halmstad
Telefon: +46 (0)35- 21 28 30, Fax: +46 (0)35- 77 77 097
E-post: halmstad@interdo.com 

« Tillbaka till Gallupundersökning med nyhetsbrev