« Tillbaka till Nyhetsbrev program

Ett nyhetsbrev program ska vara enkelt att använda men samtidigt ha alla finesser man kan tänkas behöva.

Jag har använt mig av nyhetsbrev programet IdRelay i drygt fem år nu. Detta nyhetsbrev program har drygt 10 år på nacken, här kommer en kort beskrivning av IdRelay.

Interdo AB tillhandahåller ett nyhetsbrev program för elektronisk kommunikation vid namn IdRelay.
Med IdRelay kategoriserar och administrerar Företaget sina mottagarlistor, effektuerar utskick samt erhåller uppföljning på utskicket i form av statistik. Tjänsten nyttjas via webbläsaren och inga installationer eller hårdvara behövs. Utskick med IdRelay belastar inte Företaget’s servrar då distribution sker via Interdo´s dedikerade maskiner.
Med nyhetsbrev programet IdRelay administrerar Företaget enkelt sina mottagarlistor och grupperar mottagare efter olika målgrupper. Registreringsformulär med automatisk prenumeration/avprenumeration tillhandahålls av Interdo. IdRelay hanterar studsade adresser, dubbletter och registreringar/avregistreringar med full automatik.
IdRelay ger Företaget valet att skapa utskick i egen miljö i valt program eller arbeta med mallar som produceras av Interdo. Ingen html-kunskap krävs för att administrera utskick via IdRelay. Mottagare som inte kan läsa html erbjuds valet att läsa utskicket via webbläsaren. IdRelay medför även möjligheten att infoga gallupar i utskick.
Företaget erhåller statistik i realtid på varje utskick i form av vilka mottagare som har tagit emot brevet, studsar, vilka som har öppnat brevet och när, mottagare som har läst utskicket i webbläsaren, avregistreringar, vilka mottagare som har klickat på individuella länkar i utskicket och vilket svarsalternativ mottagare har valt vid användandet av gallupfunktionen.

IdRelay referenser

Interdo är vad jag vet den enda leverantören som är godkänd av Funka Nu och följer deras regelverk för tillgängliga utskick. Mer om tillgängliga utskick finns på här.
Interdo arbetar idag med ett flertal företag i Skandinavien med fokus på svenska marknaden. Som referenser kan nämnas Dentway, Björn Borg, Boomerang, Stadium, Gudrun Sjödén, Café Opera, Hotel J, Operakällaren och Max Hamburgare. Utöver den privata sektorn har Interdo flera myndigheter och organisationer som kunder, till exempel: Statskontoret, 24-timmarsmyndigheten, IT Företagen, Nutek, Halmstad Kommun, Entreprenörsregionen, Sweden BIO, Klicka på länken för ytterligare referenser.
Interdo har idag flera kunder som skickar över 500,000 nyhetsbrev i månaden och nyhetsbrev programet är byggt för att hantera ett obegränsat antal utskick.
Företaget du jobbar för har alltså möjligheten att växa obegränsat med om du väljar att använda IdRelay som nyhetsbrev program.

« Tillbaka till Nyhetsbrev program