« Tillbaka till Optin

Exempel på vad double optin är:

En användare anmäler sig till ett nyhetsbrev/forum/web-shop eller liknande. Om ägaren till denna webplats vill förvissa sig om att den person som registrerat e-post adress även äger den, då ska man använda sig av double optin.
Så fort användaren har registrerat sig till det nyhetsbrev, forum eller web-shopen så kommer de gå ut ett verifikations mail med en unik länk som prenumeranten måste klicka på. Detta för att uttryckligen begär att mottagaren ska verifiera att denne äger e-postadressen och att det är den som är mottagaren och den som registrerade sin e-postadress.
det och som bekräftar den e-postadress vara hennes/hennes eget. Detta görs vanligen genom att svara på en e-postbekräftelse till den e-postadress i fråga. Detta eliminerar risken för missbruk om någon lämnat någon annans e-postadress utan deras vetskap och mot sin vilja.
Vi på nyhetsbevsskolan använder oss av Doubel optin, och rekomenderar även er att använda det. Som beskrivet ovan så är det en säkerhet både för dig och för dina mottagare. Doubel optin medför att ett verifikations mail går ut till den e-post adress som blivit registrerad bara för att verifiera adressen och mottagerens äkthet.

Viktigt tips vid val av dubbel eller enkel optin!

Mitt tips till er är att skriva in en egen unik text i det verifikationsmail som går ut till era prenumerantetr med hjälp av double optin.

  1. Först och främst så är ju detta den första aktiva kommunikationen som görs mellan dig och din prenumerant.Detta är ju det första tillfället du aktivt kan Hjälp din mottagare, ta han/henne i handen på direkten och led dem mot det håll du vill.
  2. Jobbar ni som informatör innom kommun, landstin, länsstyrelsen eller något liknande. Då skulle jag vanser att även ni jobba på liknande sätt. Var vakna och led mottagaren mot det som är aktuellt för just denna månad. Detta lika så väl om ni jobbar som inom
  3. Men främst för att man ska undvika att hamna i spam-filter. Jag har pratat med väldigt många företag och samtliga är överens om att detta kan vara ett problem.

Så för att avhjälpa detta gör även som jag skriv direkt efter registreringsförfarandet vad som kommer att hända.

« Tillbaka till Optin