« Tillbaka till Vad gäller vid lagring av mina epostadresser?

Är en e-postadress en personuppgift och vad säger personuppgiftslagen?

En e-postadress är att betrakta som personuppgift om den går att knyta direkt eller indirekt till en levande person. Om uppgifterna ska användas för marknadsföring via elektronisk post som kommunikationskanal är det dock marknadsföringslagen och inte personuppgiftslagen som är tillämplig. Som huvudregel gäller enligt marknadsföringslagen att en e-postadress får användas i marknadsföringssyfte endast om personen samtyckt till det på förhand. E-post får emellertid även, under vissa förutsättningar, användas om företaget fått e-postadressen av en kund i samband med försäljning av en produkt.
Datainspektionen utövar inte tillsyn över att marknadsföringslagen följs. Det är i stället till Konsumentverket man ska vända sig vid frågor eller problem när det gäller e-postreklam.

« Tillbaka till Vad gäller vid lagring av mina epostadresser?