« Tillbaka till Vad gäller vid lagring av mina epostadresser?

PUL är en förkortning på Personuppgiftslagen.

Personuppgiftslagen kompletteras med personuppgiftsförordningen som är föreskrifter från regeringen. Dessutom utarbetar Datainspektionen egna författningar med generella föreskrifter (DIFS) på området.

« Tillbaka till Vad gäller vid lagring av mina epostadresser?