« Tillbaka till Egna nyhetsbrev

Rubriken är det absolut viktigaste av allt när det kommer till nyhetsbrev

Har man ingen “säljande rubrik”. Och i detta fallet menar vi naturligt vis att rubriken ska sälja in nyhetsbrevet inte slja erbjusandet i sin helhet. Om man tror och förlitar sig på att det är ämnesraden eller rubriken som ska sälja en produkt så bör man genast tänka om.

Många skribenter kan lägga ner lika mycket tid på sin rubrik som på själva artikeln. Det gör de rätt i, för utan en bra rubrik är sannolikheten liten att läsaren ens börjar läsa din text.
– I genomsnitt läser åtta av tio personer en rubrik, men bara två av tio fortsätter att läsa texten, menar Brian Clark på Copy Blogger, en sajt om copywriting och framgångsrikt bloggande.
Rubriksättning är en svår konst som tränas flitigt på redaktionerna. Brian Clark tycker att det är bättre att börja med att formulera din rubrik, för att sedan utforma din text efter löftet du avger i rubriken. Ofta har du ju en uppfattning om vad texten ska handla om och innehålla innan du börjar skriva.

Hur lång?

Men, hur skrivs själva rubriken? De flesta hävdar att en aktiv rubrik är den bästa för att engagera och informera läsaren. Att hålla rubriken kort, rak och tydlig är också att föredra.
– Försök använda som mest 40 tecken eller fem ord, gärna ännu kortare, tipsar tidningen Metros nyhetschef Martin Eriksson.
Att vara rolig och ordvitsig fungerar i de sammanhang där texten, tidningen eller nyhetsbrevet har det anslaget. En grundregel är dock att ALDRIG lova för mycket i en rubrik. Det ska finnas täckning i texten och handlar det inte om ”5 sätt att snabbt bli miljonär” utan bara två, ja då har du en besviken läsare som inte kommer tillbaka. Även om de två tipsen är jättebra.

Sex recept för bra rubriker

Om du inte själv kommer på den briljanta rubriken finns en del beprövade formler som kan vara till hjälp i tankeprocessen.

 1. Titlar, slogans, ordspråk och uttryck

  Redan inarbetade titlar, slogans, citat och uttryck kan återanvändas för bra effekt i nya sammanhang, eller omarbetade där något ord har bytts ut. Tänk bara på att rubriken ska kunna fungera även för dem som inte känner till det citat du gör en parafras av.

 2. Frågan

  Ställ en fråga till dina läsare som du vet att de är intresserade av. Denna formel är dock omtvistad, en del hävdar att tidningen eller nyhetsbrevet ska leverera svar till läsaren, inte frågor. Men, vill du bryta mot mallen kan du formulera din rubrik som en fråga.

 3. Citatet

  Någon som säger något. Kan markeras med citattecken kring rubriken eller i formeln: Chefen: jag höjer lönerna!

 4. Snabbaste, bästa och enklaste

  Erbjuder du det snabbaste, bästa och enklaste sättet för att lösa ett problem? Då har du din rubrik. Till exempel:
  De bästa konsulterna i landet

 5. Listan och antal

  De löpsedlar som säljer flest tidningar erbjuder ofta ”hela listan” över något. Du kan också göra listor eller använda antal i din rubrik. Exempelvis:
  5 sätt att klättra i karriären
  3 knep som förbättrar ditt CV

 6. Gör något som någon annan-rubriken

  Det finns många goda förebilder som kan användas som hävstång i din text. Exempelvis: ”Bli lika rik som Bill Gates” eller ”Ta bilder som proffsen”

  Publicerat december 2009

 7. Hur kan EdWork hjälpa dig?

  Vi kan:
  …redigera det du/ni skriver.
  …skriva artiklar.
  …hålla kurser/föreläsningar/coacha,
  …sköta produktion av tidningar, nyhetsbrev och annat från A till Ö.
  Den nivå som passar er.
  Maila eller ring!

  Så skriver du bra rubriker

« Tillbaka till Egna nyhetsbrev