« Tillbaka till Leverans av nyhetsbrev

Använd alltid en aktiv e-postadress som svaras adress i ditt nyhetsbrev.

Jag får offta höra att “Jag vill inte ha massa e-post till min inbox, efter jag har skickat ut ett nyhetsbrev”. Detta är helt fel tanke sätt, man måste ha en aktiv svara till adress när man gör ett utskick oavsett vilket system man använder. Spam filtrena pingar nämligen mot den adress som man angett bara för att verifiera att den existerar och inte är ‘påhittad’. man kallar även detta för en bakåtuppslagning. Därför är det mycket viktigt ur ett leverans perspektiv.

En annan sak att tänka på.

De personer man skickar nyhetsbrev till måste kunna bemöta den information du skickat ut. De kanske inte förstår hur de ska avregistrera sig från utekicket och därför vill skicka ett majl till dig. Det förekommer ofta att det svaras på nyhetsbrev bara för att verifiera att det faktiskt finns en människa bakom budskapet, detta är något som många vill veta, de vill inte vara en i mängden utan kunna kommunicera tillbaks till en människa.

Bemöt ett eventuellt missnöje på en gång.

Tar man tag i saken på en gång, till exempel skulle en kund svara på ett nyhetsbrev utan att ni samma dag svarar denna. Så kommer detta garranterat att leda till ett stort missnöje hos kunden, det kommer vara mycket svårt att bemöta. Men eftersom vi nu direkt kan bemöta denna kund så kommer stormen ganska snart blåsa över. Detta är lika sant vilken bransch man än jobbar innom. Bemöt kundens frågor och sen är det överspelat, i de allra flesta fallen. Tack vare ett snabbt agerande har man vänt en besviken kund till en nöjd och lojal kund.

Därför är det mycket viktigt att ha en svara till adress när man skickar ut nyhetsbrev.

« Tillbaka till Leverans av nyhetsbrev