« Tillbaka till Gratis nyhetsbrevskola

Först en absolut sanning om mina tankar kring nyhetsbrev.

Det är ingen exakt vetenskap att göra nyhetsbrevs utskick som når fram till alla mottagare. Anledningen är att där finns tusentals olika kombinationer av e-postklienter (Outlook, Lotus Notes, Entourage, Hotmail, Yahoo, G-mail osv) och operativsystem (PC/Mac/Linux).

Här kommer lite tankar kring nyhetsbrev i allmänhet och era utskick i synnerhet.

Där finns även en uppsjö mobila enheter som också används för att läsa mail, t.ex. iPhone, HTC Hero, Blackberry, osv. Och på botten av dessa klienter har vi de som inte visar html över huvudet taget, t.ex. ”vanliga” mobiltelefoner. Eftersom inställningarna i  dessa e-post program och miljöer påverkar hur utskicket visas så finns där ingen ”patentlösning” som fungerar överallt. Tyvärr…

Det är därför viktigt att man utformar sitt nyhetsbrev på ett sätt som når hela vägen fram till störst antal mottagare, detta är det primära! Att nå fram med nyhetsbrevet med det utseende man önskar är tyvärr, än så länge, det sekundära! I alla fall om man vill göra sina nyhetsbrevskampanjer så framgångsrika som möjligt.

Hinder på vägen för ditt nyhetsbrev.

Mottagarens e-postprogram är bara den sista anhalten som nyhetsbrevet skall ta sig förbi. Dessförinnan passerar nyhetsbrevet oftast genom spam filter som t.ex. Internetleverantören eller mottagarens arbetsgivare har installerat. Mottagaren har även vanligen ett antivirus program installerat på sin dator. Dessa program syftar till att skydda mottagaren från reklam e-post och virus e-post och här är det återigen viktigt att man tänker på hur nyhetsbrevsutskicket utformas så att det inte ska fastna på vägen.

Att försöka använda olika tekniker för att försöka lura dessa olika program t.ex. genom att bädda in bilderna i själva nyhetsbrevet, hellre än att hämta dem från en webbplats, gör ofta bara att leveransbarheten försämras.

Lite historik kring nyhetsbrev.

I begynnelsen skickade man sin e-post/nyhetsbrev med ren text. Sen kom man på att man kunde skicka HTML e-post för att på så sätt kunna utforma sina nyhetsbrev som man ville. Efter det kom man på att där fanns säkerhetsrisker med det. Och tillverkarna av e-postprogram ströp ned möjligheten både designe mässigt och funktions mässigt. Så nu för tiden så har man en rad olika parametrar att ta med i beräkningarna när man ska skicka HTML  e-post/nyhetsbrev.  I dagsläget är det en ständig avvägning mellan hur mycket layout/design man vill ha och vilken leveransbarhet man får på nyhetsbrevsutskicket, dvs. hur många mottagare man når fram till.

Best practice för nyhetsbrev.

Det skickas många hundratusentals miljoner nyhetsbrev (!) Från tiotusentals olika nyhetsbrevstjänster varje år till hundratusentals kundklubbar och intressegrupper och den samlade erfarenhet så är en kombination av text och bild det bästa.

Att bara skicka bilder är riskabelt eftersom ett sådant utskick blir misstänkt likt ett rent spam-mail, då spammers vanligtvis nyttjar tekniken med att endast skicka en bild. Många läser också sina mail  -endast- i förhandsgranskningsläget som många mailprogram har och där ser man bara en liten del av mailet och dess innehåll. Har man då hängt upp allt på en bild, som kanske inte visas, så missar man målet.

Genom att även ha budskapet i form av text så blir det då den som visas vilket räddar situationen.

« Tillbaka till Gratis nyhetsbrevskola