Här får du hjälp med att start din e-postmarknadsföring och nyhetsbrev!

Vi vill med nyhetsbrevsskolan hjälpa er att skapa en struktur kring er e-postmarknadsföring och hjälpa er att utveckla ert nyhetsbrev. Generellt när man pratar om e-postmarknadsföring och nyhetsbrev brukar det sällan pratas om de delar som gör ett nyhetsbrev läsbart, leveransbart, men framför allt vad det är som gör att nyhetsbrevsprenumeranterna verkligen läser ditt nyhetsbrev.

Detta är däremot som vi vill prata om, så att ni med hjälp av nyhetsbrevsskolan kommer att skapa en förståelse för hur ni på bästa sätt kan dra nytta av e-postmarknadsföring och nyhetsbrev som kommunikationskanal. Olika e-post klienter tolkar html på olikla sätt. Hur fungerar ett spamfilter? Samt vad bör ett nyhetsbrev innehålla? Det viktigaste när man pratar om nyhetsbrev, men som många glömmer, är ämnesraden. Det är ju den som ska få mottagaren att öppna det nyhetsbrev som du har skickat ut!

Frågorna är många men vi ska med hjälp av nyhetsbrevsskolan försöka göra det begripligt och bena ur begreppen. Så vi tar det från början och tittar på hur det var förut. Och det är kanske först då vi förstår varför vi har de begränsningar som vi har i dag.

Samhället, internet och beteenden förändras så det är viktigt att hänga med. Efter att ha testat många system under åren så har vi nu skapat vårt eget system SIZ Super intelligent zon. Systemet har full fokus på onlinemarknadsföring som tar ditt företag in i framtiden. Hela vårt tänk med SIZ är just att skapa en förståelse för hur du som kund kan vara med och driva trafik och skapa affärer. Låt verktygen jobba för dig och låt nyhetsbrev bli en naturlig del i er marknadsföring. Efter tusentals timmar så har vi kommit fram med vissa metoder och processer som är mer lönsamma än andra.

Låt oss hjälpa er!